Testování lyží HEAD jsme nuceni přesunout ze 14.1. 2018 na náhradní termín, o kterém Vás budeme včas informovat. Za změnu se omlouváme.